I+D

Tenint com a objectiu la satisfacció dels nostres clients, guiant-nos per investigacions pioneres en el nostre sector apliquem aquells productes més innovadors i per tant cada vegada més adaptats a les necessitats del client.

Els nostres proveïdors són empreses líders en el seu sector, comptant amb les últimes tecnologies en productes, tenint sempre present aquells materials sense dissolvents i per tant respectuosos amb el medi ambient. La majoria dels productes estan certificats així com patentats, amb la qualitat segons norma DIN EN 13.300.

APLIGO ofereix solucions de tot tipus, es compromet a cadascun dels seus treballs buscant sempre el més adequat.

Clients amb grans anys d'experiència en el seu sector cada dia ens proposen reptes, que any rere any sabem respondre adequadament.